top of page

שיחון ומילון מונחים

מונחים תרבותיים-עסקיים

(מתוך קורס סינית עסקית ללימוד עצמי של שחר דויטש):

גואן-שי - כינוי למערכת יחסים חברתית-עסקית חזקה הנהוגה בקשרים עסקיים בסין, הנרקמת מתחילת ההיכרות שלנו עם עמיתנו הסינים והמלווה אותנו לכל ההתנהלות העסקית. קשרים אלו לרוב מזרזים בהרבה ומקלים על תהליכי עסקים מול הסינים.

ההיררכיה והמנהיגמבנה החברה העסקית הסינית, בראשה "המנהיג" המנהל ומתמרן את ההתנהלות העסקית בשטח ומאחורי הקלעים.

איזון והשלמת ניגודים – ראיית העולם הסינית לגבי 2 צדדים המנסים להגיע לאיזון. הבנת ההשקפה הזו והבנת התהליך הארוך הכרוך בכך בפן העסקי.

איבוד פנים - גרימת מבוכה ואי נעימות לאיש העסקים הסיני, במיוחד בסיטואציות פומביות, אל מול עמיתיו.

המארח - המנהל הלוגיסטי והרשמי המקבל את המשלחת והאחראי על התנהלות שבוע העסקים. תפקידו לדאוג שהכל יעבוד כשורה ויעמוד לפי לוח הזמנים. אחריות גדולה מאוד נושא תואר זה, לפי ראות עיניהם של הסינים, מאחר והוא זה שדואג לנראות של הסינים ושלא יהיה "איבוד פנים".

 

שיחון עסקי

bottom of page